samuil velichkovСамуил Величков, роден 1962г. в Пловдив.

Фотографията от хоби в ученическите му години, след дълга пауза, през 2007г. се превръща в негова истинска страст.

Предпочита черно бялата пейзажна фотография, дългите експонации, квадратния формат. За него фотографията е нещо много лично: най-доброто средство за "бягство" от натовареното ежедневие и начин да накара другия да погледне на света през неговите очи.

Във всеки един кадър винаги се опитва да предаде на зрителя атмосферата и емоцията на сцената, пречупени през неговия мироглед, често пъти разминаващ се с реалността.